plantacion-instituto.jpg

Contorna e comunidade

Ser sostíbeis é fomentar o desenvolvemento da nosa contorna e a nosa comunidade

Estamos comprometidos co desenvolvemento sostíbel, por iso temos unha formulación moi clara en canto ao coidado da contorna e a realización de actividades que fomenten o crecemento da sociedade.

Plans de sustentabilidade

O noso modelo de sustentabilidade incorpora consideracións éticas, ambientais e sociais na nosa toma de decisións, partindo do diálogo cos grupos de interese. Un exercicio que repetimos cada ano xerando iniciativas que dan resposta ás preocupacións destes grupos de interese.

Así nacen os Plans de Sustentabilidade, plans de acción públicos e anuais.

manos-unidas-planta.jpg

Comprometidos coa nosa comunidade

No Complexo Industrial da Coruña mantemos o noso compromiso coa contorna e a comunidade, tanto no aspecto económico e laboral, como no social, educativo, deportivo e cultural.

Ámbito social

Colaboramos con proyectos sociales que mejoran la calidad de vida de distintos colectivos.

Descubre nuestras iniciativas
Ámbito cultural

Apoyamos la cultura gallega con el Premio de narrativa breve en lengua gallega. Conoce el galardón.

Ver nuestras acciones
Ámbito educativo

En Repsol creemos que la Educación y un mejor conocimiento de las ciencias, la tecnología o las matemáticas (STEM), además de ayudar a entender mejor lo que hacemos, constituyen una palanca de desarrollo en nuestro entorno.

Conoce nuestras iniciativas
Ámbito deportivo

En Repsol estamos con el deporte y desde la Refinería de A Coruña trabajamos para hacer realidad este compromiso de la compañía.

Conoce nuestro apoyo